Algemeen Slachtproducten

 

Bij het slachten van dieren komt een aantal bijproducten vrij. Deze krijgen een afzonderlijke behandeling.

De bijproducten zijn onder te verdelen in de volgende groepen:
- geschikt voor humane consumptie
- geschikt voor diervoeding (pet food)
- niet geschikt voor humane consumptie of diervoeding, bijvoorbeeld huiden, veren of ongeboren mest.

Slachtproducten verwerkende bedrijven voldoen aan de GMP (Good Manufacturing Practise) eisen.